Lärande i friska luften

Många föräldrar vill att barnen ska bli mer aktiva, vistas ute i friska luften och komma bort från avgaser, storstadsjäkt och från kravet att ständigt vara uppkopplade.

De som vill att deras barn ska gå på en förskola eller skola som har inriktning på uteliv och en hållbar livsstil har nu fina alternativ. Det finns exempelvis en skola i malmö där man tillämpar Friluftsfrämjandets pedagogik. Eleven vänjer sig vid naturen på ett lustfyllt sätt, är ofta ute i friska luften och iakttar årstidernas växlingar.

 

Kompisar med samma intresse

Detta är en chans för barnen att få bra kompisar som delar samma intresse. Genom att delta i projekt, lekar och aktiviteter utomhus stimuleras barnen till en sund och ansvarsfull inställning till djuren, växterna, miljön och allemansrätten. En tydlig pedagogik och medvetet ledarskap i skolan ger barnen förutsättningar till att leva mer i samklang med naturen.

Även som vuxna kommer de att ha nytta av sina kunskaper och insikter. Både i förskolan och i skolan tillämpas Friluftsfrämjandets principer och ger något hållbart åt eleverna inför framtiden. Länktips: http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/

 

 

Bort från stillasittande

Alla skolor i Sverige följer samma skollag och läroplan och har samma kunskapsmål. Det är metoderna som kan skifta, och i en skola med temat I Ur och Skur lär man sig att klä sig efter väder och ta hand om djur och växter. Det är ett bra sätt att komma bort från det slentrianmässiga stillasittandet och få bort fokus från dataspel och TV till att istället delta i friluftsaktiviteter tillsammans med sina kompisar.

Hela familjen kan ha naturen som mål för sina fritidsintressen, gå i skogen, känna till växter och mycket mer. Det främjar sammanhållningen både bland kamraterna och inom familjen. Man samarbetar i olika projekt och träffas och lär sig socialt beteende och att ta vara på naturen.