Avsättning till tjänstepension – Vad du behöver veta

22 november 2022 Julia Zsiga

Att spara till tjänstepension är viktigt för att säkra din ekonomiska framtid efter arbetslivet. Men vad innebär det egentligen att avsätta till tjänstepension och vad finns det för regler kring detta? I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om avsättning till tjänstepension.

Vad är tjänstepension och hur fungerar det?

Tjänstepension är en form av pension som arbetsgivaren betalar in till anställdas pensionsförsäkringar. Det är en extra pensionsförmån utöver den allmänna pensionen som betalas ut från staten. Tjänstepensionen kan vara antingen en förmånsbestämd eller en premiebestämd pension.

En förmånsbestämd pension innebär att pensionen baseras på din lön och hur länge du har varit anställd. Arbetsgivaren ansvarar för att betala in till pensionen och garanterar en viss nivå på pensionen efter pensionsåldern. En premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar en viss summa varje månad till din pension, men det är inte garanterat vilken nivå din pension kommer att ligga på efter pensionsåldern.

image

Vilka regler finns det för avsättning till tjänstepension?

Det finns vissa regler som arbetsgivaren måste följa när det gäller avsättning till tjänstepension. Enligt lag måste arbetsgivaren betala minst 4,5 procent av din lön till din tjänstepension om du har en förmånsbestämd pension, eller minst 2,5 procent om du har en premiebestämd pension. Det finns dock möjlighet för arbetsgivaren att betala in mer om de så önskar.

Det finns även möjlighet för dig som anställd att själv betala in extra till din tjänstepension, vilket kan vara fördelaktigt om du vill öka din framtida pension. Detta kallas för frivillig avsättning till tjänstepension och kan göras via din arbetsgivare eller direkt till pensionsförsäkringsbolaget.

Vad händer med tjänstepensionen om du byter arbetsgivare?

Om du byter arbetsgivare kan du ta med dig din tjänstepension till din nya arbetsgivare eller välja att ha kvar den hos din gamla arbetsgivare. Om du väljer att ta med dig din tjänstepension till din nya arbetsgivare kommer den att ingå i den nya arbetsgivarens pensionsplan.

 

Fler nyheter