Bodelning - att dela upp tillgångar

Bodelning – att dela upp tillgångar

Bodelning innebär att ett gift pars tillgångar och tillhörigheter delas upp mellan dem, antingen vid skilsmässa eller då den ena personen dör. Grundprincipen är att allt delas lika efter det att eventuella skulder är betalda. Om den ena parten har tillhörigheter som är mycket mer värda kan denne i stället betala sin make eller maka pengar motsvarande den del av värdet som den andra personen annars skulle ha fått. 

Om bägge parter vill, kan man även genomföra en bodelning inom äktenskapet, det vill säga utan att man genomgår en skilsmässa. Även när ett samboförhållande tar slut kan man göra en bodelning. I detta fall omfattas bodelningen endast av sådant som köpts gemensamt för att användas av bägge.

 

Låt inte känslorna styra

Vid en skilsmässa finns ofta många känslomässiga bitar att ta hänsyn till. Det är långt ifrån säkert att man skiljs åt som vänner och då kan det vara extra svårt att se klart på vad den andra personen har rätt till. Känslan av besvikelse och misslyckande kan ibland överskugga det sunda förnuftet. Då är det viktigt att försöka ta ett steg tillbaka och så gott det går lägga känslorna åt sidan för att göra proceduren kring bodelningen korrekt och rättvis.

Möjlighet till hjälp

För vissa par blir det alltför svårt att komma överens om hur bodelningen ska gå till. Då kan det vara lämpligt att ta hjälp utifrån för att vara säker på att bägge parter får det han eller hon har rätt till. En jurist kan många gånger hjälpa till att medla och lösa bodelningsprocessen så att den blir rättvis. Nordins juristbyrå, https://www.nordinsjuristbyra.se/, är en av dem man kan vända sig till för att få hjälp vid bodelning. I de fall där makarna inte kommer överens alls kan den ena – eller bägge – ansöka om att domstolens bodelningsförrättare tar hand om ärendet.