Byggmoduler löser lokalbrist

29 juli 2021 Lily Hansen

Du kan hyra en lokal så länge du behöver, det kan uppstå ett plötsligt behov av mer yta på obestäm tid och då finns det en bra lösning för dig. Du behöver inte veta hur länge du behöver lokalen, bara att du vill ha upp den snabbt räcker väl för att du ska få hyra en tillfällig portabel modul. Det går snabbt att sätta upp den på den plats du vill, den går att flytta och det går fort att ta ner den när den inte längre behövs. 

Modulerna brukar byggas i form av paviljonger. Det finns många exempel att titta på hos

http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/byggmoduler-tillverkning/, som enkelt löser din akuta lokalbrist. De går att hyra på kort sikt eller över en längre tid om det skulle behövas, det finns även en möjlighet att köpa dem. 

 

 

Byggmoduler för boende 

När det gäller boende så finns det i många olika former bland annat bostäder, särskilda hem för asylsökande, boende inom utbildning och vård. När det gäller dessa modulhus så ställs det speciella krav på dem då människorna ska sova och bo där dygnet runt. Något som är otroligt viktigt är ett bra brandskydd vilket byggs i modulerna som är avsedda för boende.

Det behövs ibland boende för patienter ifall ett sjukhus eller annan vårdinrättning ska underhållas eller byggas om. Dessa lokaler skräddarsys för att lämpa sig efter vad de ska användas till, i vissa fall kanske det ska vara speciell medicinsk utrustning i lokalen så då tas det hänsyn till detta. Säkerhet och komfort gäller också.

Behoven av boende för ensamkommande flyktingbarn samt asylsökande familjer har vuxit med de ökade flyktingströmmarna. Det är kostnadseffektivt att sätta upp tillfälliga lokaler med byggmoduler som håller en god boendekvalitet. Det passar väldigt bra om det skulle dyka upp ett akut behov av fler lokaler.

Fler nyheter