Friluftsliv och lärande med förskola i Malmö

27 september 2021 william eriksson

Vinden som susar i löven. Doften av förmultnande löv eller fuktig mossa. Det mjuka porlandet från en bäck. Allt detta är ljud som hör skogen till, men som många riskerar att gå miste om idag. Trots att naturen är en förutsättning för allt liv, så är det många människor som känner sig avskärmade från den. 

Allt fler människor lever sina liv i städer, tillbringar sin tid framför skärmar och kanske mest stöter på natur när den uppenbarar sig i form av en park. Man vet kanske inte vad träden runt omkring sig heter, eller vilka svampar som är ätliga eller giftiga. I många storstäder är det dessutom ont om grönområden och det riskerar att göra att barn som växer upp där inte får uppleva glädjen och friheten som det innebär att få tillbringa tid och leka i naturen.

 

 

Förskola med utomhusbaserat lärande

Människor mår bra av rörelse och aktivitet. Våra kroppar byggda för att röra på oss, och en alltför stillasittande livsstil kan få skadliga effekter på vår fysiska och mentala hälsa. Detta gäller inte minst barn, som har ett ännu större behov av stimulans och lek för att må bra.

Idag finns det förskolor som fokuserar på ett utomhusbaserat lärande med fokus på friluftsliv. Med en förskola i malmö får ditt barn möjlighet att vistas mycket i naturen. Det får utveckla kunskaper om både hållbar livsstil och naturrelaterade områden, som till exempel allemansrätten. 

Kanske har du ett barn med ett stort naturintresse, eller ett starkt behov av att få röra sig och leka mycket? Då kan en sådan här pedagogik vara något för er. Ett utomhusbaserat lärande ger förutsättningar för en god naturkänsla, men också för ett fortsatt intresse för friluftsliv genom hela livet. Det främjar en aktiv livsstil, och för många barn upplevs lärandet dessutom som mer glädjerikt och lustfyllt.

Fler nyheter