Mysmartwatch bidrar till en trygg och säker barndom

10 augusti 2021 Mikael Barani

Att Sverige allt mer blir ett osäkert land är inte någon direkt hemlighet. Numera skjuts det i köpcentrum och på innergårdar, en utveckling som lagens lång arm dessvärre inte tycks ha någon lösning på för tillfället.
Till syvende och sist är det den enskilde medborgaren som drabbas av detta. För så länge förebyggande åtgärder inte biter på problematiken är vi lämnade till att hoppas på att hjälpen kommer i tid när brottet väl pågår.

Ett tryggare samhälle

Av denna anledning behöver den genomsnittlige medborgaren själv ta ansvar för sig och de sina. Genom att till exempel fördjupa den grannsamverkan som finns går det att tillsammans hålla uppsikt och vara beredd på att hjälpa en närboende i nöd.

Skolans värld är tyvärr inte heller besparad denna negativa utveckling. Våra barn står många gånger ännu mer utsatta än vad vi vuxna gör. 
Det gäller därför att agera klokt och smart när det kommer till sina barns säkerhet.

En lösning är till exempel genom att skaffa en GPS-klocka från Mysmartwatch som hjälper dig att hålla koll på dina barn. Till exempel går det att sätta en gräns för inom vilket område ditt barn kan röra sig på. Befinner sig ditt barn utanför denna zon blir du omedelbart kontaktad via SMS och kan sedan ringa till ditt barn för att se vad som händer.

Även om detta är en fantastisk lösning så är det också bara ett sätt att behandla symptomen på den utveckling som vi länge har sett i samhället.
De riktiga lösningarna ligger i att våga se grundorsakerna till dagens samhälle i vitögat och att sedan tala om dem. Genom att tillsammans finna lösningar kan vi skapa ett Sverige som återigen blir ett av världens tryggaste länder. Det kommer att krävas en hel del arbete men är det något vi svenskar är bra på så är det att hitta lösningar.

Fler nyheter