Rulltrappor får aldrig stå still

17 oktober 2019 jonas olsson
Rulltrappor får aldrig stå still

En rulltrappa behöver TLC (Tender Love and Care) för att dels fungera men även för att ge det intryck som den är avsedd att göra. Rulltrappsservice SALTSJÖ-BOO innebär inte bara att reparera trappen när den står still, utan undvika att detta behövs. Genom att utföra planerat underhåll och inte minst korrekt rengöring enligt ett serviceschema som beror på hur en viss trappa används så kan man helt undvika att en rulltrappa står still när kunder vill använda den. En rulltrappa som står still ger absolut inget bra intryck av den lokal där den är monterad.

 

Oavsiktligt och avsiktligt slitage påverkar

Rulltrappor utsätts för mycket. De är igång under långa tider, ibland hela dygn, alla dagar i veckan; de som åker dem drar ofta med sig grus och vatten vilket, särskilt vintertid, riskerar att hamna i drivsystem och andra rörliga delar. Dessutom utsätts ofta rulltrappor i offentliga miljöer för sabotage, klotter och annan skadegörelse vilket kan påverka deras funktion och upplevelsen för användarna. Det är inte ovanligt att personer i tunnelbana och andra miljöer som är öppna för allmänheten utför sina behov i rulltrappor. Ytlig städning och felåtgärder gör att funktion på kort sikt kan säkerställas, men för att lyckas få ut långsiktig funktion måste mer djupgående åtgärder utföras ibland.

 

 

Vad beror på var och hur

Exakt vilken typ av serviceåtgärder som behöver utföras med exakt vilken frekvens är förstås beroende på vad en rulltrappa utsätts för. En trappa som leder direkt från en sandad och saltad vintertrottoar och är i drift 24/7 kräver en tätare serviceintervall och fler utbytta slitdelar än en rulltrappa som leder mellan två kontorsplan i en uppvärmd och inte särskilt hårt trafikerad fastighet. Skadegörelse, klotter och sabotage kan givetvis kräva stora oplanerade åtgärder, men i övrigt så kan en kompetent servicefirma se till att hålla en rulltrappa 100% tillgänglig när den behövs.

Fler nyheter