Virussanering – när smitta tagit sig in

27 september 2021 william eriksson

Ni har säkert hört talas om att man kan sanera för olika typer av mögel och liknande? Men idag kan man faktiskt också sanera för virus. Om en smitta har tagit sig in någonstans kan man alltså göra en virussanering för att få bort alla bakterier och smitta. 

Säg att ett sjukhus blir utsatt för ett mindre utbrott av något virus. Det kan vara en specifik avdelning som har blivit drabbad. Då kan man anlita ett företag som kommer och sanerar lokalen eller lokalerna. Virussanering kan behövas på olika ställen beroende på var viruset och smittan har brutit ut. 

Oavsett om vi lever i en pandemi eller inte så kan olika andra virusinfektioner bryta ut. Kontoret där det arbetar femtio personer mitt inne i stan kanske drabbas av ett utbrott av magsjuka. En efter en blir ni sjuka tills det knappt finns någon frisk medarbetare kvar. Då kan ni anlita ett företag som kommer och gör en virussanering på kontoret

 

 

Olika vis att sanera mot virus

Det finns olika typer av medel som man använder sig av när det handlar om att sanera för virus. Med hjälp av rätt rengöring kan man effektivt få bort smittämnen och viruspartiklar. Beroende på vilket typ av virus det är så finns det olika medel att ta till. 

Det kan vara bra för det företag som ska göra saneringen att veta vilken typ av virus det handlar om. Alla virus är inte likadana och beter sig inte på samma sätt. En del virus smittar genom ytor och en del andra genom luften. Är det luften som ska saneras krävs det andra medel att ta till än om det handlar om droppsmitta. 

Om man misstänker sig ha fått in smitta i sitt eget hem kan man även där få hjälp med att sanera vissa rum eller hela huset. 

Fler nyheter